UWAGA! W związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych w zakresie nauczania w czasie pandemii informujemy o wprowadzeniu następujących zmian organizacyjnych w pracy szkoły, które będą obowiązywały od wtorku 20 października (z wyjątkiem jednej, którą ze względów technicznych wprowadzamy od czwartku 22.10):

  1. 1. Zajęcia indywidualne (przedmiot główny, fortepian dodatkowy, instrument dodatkowy, gra a vista, praca z akompaniamentem) odbywają się stacjonarnie w szkole.
  2. 2. Zespoły kameralne liczące 3 - 8 członków pracują stacjonarnie i zostają przeniesione do dużych sal (sali koncertowej lub sali A8).
  3. 3. Ze względu na wyższą niż w innych przypadkach liczebność grup zajęcia zespołu smyczkowego oraz chóru prowadzone przez p. Dorotę Wawrzyniak odbywają się hybrydowo w taki sposób, że część grupy uczestniczy w zajęciach w jednym tygodniu, a druga część w kolejnym. O podziale uczniów na grupy decyduje nauczyciel prowadzący, który jest zobligowany do przedstawienia stosownego harmonogramu rodzicom za pomocą wiadomości e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny.
  4. 4. Od czwartku 22 października zajęcia teoretyczne prowadzone będą równolegle w klasie oraz w czasie rzeczywistym za pośrednictwem MS Teams. W zajęciach tych w trybie stacjonarnym w szkole biorą udział uczniowie, którzy mają je w bezpośrednim sąsiedztwie lekcji, w których uczestniczą stacjonarnie (np. zaraz po lub przed lekcją instrumentu). Poprzez MS Teams łączą się pozostali uczniowie, w tym ci, którzy przebywają w czasowej izolacji lub na kwarantannie.
  5. 5. Przypominamy, że na terenie budynków przebywają uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły i pałacu. Rodzice i opiekunowie wchodzą do szkoły tylko na czas załatwienia spraw koniecznych.
  6. 6. Osoby, które jeszcze tego nie uczyniły, pilnie prosimy o realizację obowiązku założenia kont uczniowskich na platformie Office 365.

  7. Liczymy na Państwa wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość w tym trudnym czasie. O możliwych kolejnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

  8. Dyrekcja SSM I st. w Tarnowie Podgórnym

komunikaty

Informujemy, że od wtorku 20 października zajęcia z p. Dobrochną Martenką odbywają się planowo.

W pozostałe dni (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach urzędowania można kontaktować się z sekretariatem telefonicznie oraz mailowo.  

W związku z ograniczaniem liczby osób przebywających w szkole informujemy, że od dnia 20 października stacjonarne dyżury sekretariatu zostają ograniczone do wtorków i czwartków w godzinach 15.00 - 18.00. 

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją prosimy śledzić wiadomości przesyłane za pomocą poczty elektronicznej.

BIBLIOTEKA CZYNNA:

poniedziałek: 15.00 - 18.00

wtorek: 15.30 - 18.30

czwartek 15.30 - 18.30