RADA RODZICÓW

Przewodniczący:

Dariusz Majewski

Zastępca:

Anna Gackowska-Kasińska

Skarbnik:

Agnieszka Bieńkowska

Komisja rewizyjna:

Anna Gąsiorowska

Maciej Kanert

Członkowie Rady:

Ewa Biegańska

Małgorzata Dura 

Rita Rudzińska

Paweł Wodziwodzki

Marta Żak-Jędrzejewska

 

KONTO RADY RODZICÓW: Santander Bank 31 1090 1362 0000 0001 3342 5840


 

 

komunikaty

Informujemy, że od wtorku 20 października zajęcia z p. Dobrochną Martenką odbywają się planowo.

W pozostałe dni (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach urzędowania można kontaktować się z sekretariatem telefonicznie oraz mailowo.  

W związku z ograniczaniem liczby osób przebywających w szkole informujemy, że od dnia 20 października stacjonarne dyżury sekretariatu zostają ograniczone do wtorków i czwartków w godzinach 15.00 - 18.00. 

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją prosimy śledzić wiadomości przesyłane za pomocą poczty elektronicznej.

BIBLIOTEKA CZYNNA:

poniedziałek: 15.00 - 18.00

wtorek: 15.30 - 18.30

czwartek 15.30 - 18.30