Realizacja audycji klasowych oraz przesłuchań półrocznych zbliża nas do końca pracy w I półroczu i wystawienia ocen. Serdecznie dziękujemy za wytrwałość i zaangażowanie wszystkich uczniów i nauczycieli. Nie udałoby się to bez wsparcia rodziców, które w szkole muzycznej zawsze jest nieodzowne, a teraz podczas pracy zdalnej wymaga jeszcze większej uwagi, systematycznie poświęcanego czasu i pomysłowości w motywowaniu dzieci do dodatkowego wysiłku. Niech efekty tej pracy, a także zbliżający się czas rodzinnego kolędowania przyniesie radość i satysfakcję we wszystkich domach.

komunikaty

Informacje dotyczące REKRUTACJI na rok szkolny 2021/2022 ukażą się na stronie szkoły na początku marca. Zapraszamy!

W pozostałe dni (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach urzędowania można kontaktować się z sekretariatem telefonicznie oraz mailowo. 

Życzymy dużo zdrowia i sił w II półroczu. Niech kontakt z muzyką, gra na instrumencie będzie źródłem motywacji, satysfakcji i najlepszym odpoczynkiem od ekranów komputera.

Informujemy, że w okresie pracy zdalnej stacjonarne dyżury sekretariatu zostają ograniczone do wtorków i czwartków w godzinach 15.00 - 18.00. 

BIBLIOTEKA CZYNNA:

poniedziałek: 15.00 - 18.00

wtorek: 15.30 - 18.30

czwartek 15.30 - 18.30