Konkursy

HARMONOGRAM  KONKURSU - sobota 2 grudnia 2023 r.

godz. 10.00 – Inauguracja Konkursu, przesłuchania grupy I

1. Julia Raulinajtys, klarnet 

2. Stanisław Urbanek, flet 

3. Zofia Murawka, fagot 

4. Joachim Kubiak, klarnet

5. Zuzanna Woźniczko, saksofon 

6. Szymon Pawlik, klarnet 

7. Artur Wojakowski, trąbka 

8. Julian Kusznerko, trąbka 

ok. godz. 10.45 – przesłuchania grupy II

9. Hannah Olivia Connor, flet 

10. Nela Pijewska, flet 

11. Joanna Ranz, klarnet 

12. Halszka Strugała, flet 

13. Kamila Wodziwodzka, fagot 

14. Stanisław Nowaczyk, klarnet 

15. Iga Adamczyk, flet 

16. Franciszek Gołda, saksofon 

17. Franciszek Klimaszewski, trąbka 

18. Maria Horowska, klarnet 

19. Zuzanna Gluma, fagot 

godz. 11.45 – PRZERWA

ok. godz. 12.30 – ogłoszenie wyników w grupach I i II

godz. 12.45 – przesłuchania grupy III

20. Julia Matuszek, flet 

21. Anna Julia Głowińska, fagot 

22. Weronika Kołodziejska, trąbka 

23. Filip Bartkowski, puzon 

24. Amelia Grzewka, saksofon 

25. Lena Misiorny, klarnet 

26. Stanisław Olszanowski, trąbka 

27. Krzysztof Marszałkiewicz, klarnet 

28. Barbara Pawlik, klarnet 

29. Antonina Rataj, flet 

30. Bartosz Stefaniak, trąbka

ok. godz. 13.45 – przesłuchania grupy IV

31. Kaja Kluczyńska, flet 

32. Mateusz Kryczka, tuba 

33. Hanna Moroz, puzon 

34. Julia Cieniuch, flet 

35. Pola Radziszewska, flet 

36. Antoni Wajdzik, klarnet 

37. Alicja Kielan, fagot 

godz. 14.45 – PRZERWA

ok. godz. 15.30 – ogłoszenie wyników w grupach III i IV

Na uroczysty Koncert Laureatów IV Pałacowych Spotkań Młodych Dęciaków zapraszamy we wtorek 5 grudnia 2023 r. o godz. 18.00Regulamin

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) IV Pałacowe Spotkania Młodych Dęciaków odbędą się w sobotę, 2 grudnia 2023 r.

 w sali koncertowej Pałacu w Jankowicach, ul. Ogrodowa 2, 62-080 Jankowice.

2) IV Pałacowe Spotkania Młodych Dęciaków będą miały formułę konkursu.

3) IV Pałacowe Spotkania Młodych Dęciaków przeznaczone są dla dzieci ze szkół muzycznych

I st. z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego, grających na instrumentach dętych

z wyłączeniem uczniów klas VII i VIII szkół typu OSM I st.

§2

ORGANIZATOR KONKURSU

1) Organizatorem jest Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, współorganizatorami są Pałac Jankowice oraz Rada Rodziców przy Samorządowej Szkole Muzycznej I st. w Tarnowie Podgórnym.

§3

CELE KONKURSU

1) Celem Pałacowych Spotkań Młodych Dęciaków jest:

a) integracja środowiska poznańskich pedagogów uczących gry na instrumentach dętych, wymiana doświadczeń,

b) prezentacja umiejętności dzieci w zakresie gry na instrumentach dętych,

c) upowszechnienie wartościowych pozycji repertuarowych.

§4

GRUPY KONKURSOWE

1) Przesłuchania konkursowe odbędą się w następujących grupach:

a) grupa 1 – klasy I i II cyklu sześcioletniego oraz I cyklu czteroletniego,

b) grupa 2 – klasy III cyklu sześcioletniego oraz II cyklu czteroletniego,

c) grupa 3 – klasy IV i V cyklu sześcioletniego oraz III cyklu czteroletniego,

d) grupa 4 – klasy VI cyklu sześcioletniego i IV cyklu czteroletniego.

§5

PROGRAM

1) Każdy uczestnik IV Pałacowych Spotkań Młodych Dęciaków powinien wykonać dowolny program z akompaniamentem. Czas trwania programu nie może przekroczyć:

a) dla grup 1, 2 – 5 minut,

b) dla grup 3, 4 – 7 minut.

2) W przypadku przekroczenia przez uczestnika wyznaczonego czasu występu organizator zastrzega możliwość przerwania występu przez członka jury.

§6

WARUNKI UCZESTNICTWA

1) Warunkiem zakwalifikowania uczestnika do konkursu jest:

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie szkoły

ssm-tp.pl/konkurs: https://forms.gle/f9EJpEdgz7hJxLqi6,  który będzie dostępny od dnia 16 października do dnia 10 listopada 2023 r.,

b) dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 120 zł do dnia 10 listopada 2023 r. na konto: Rada Rodziców przy Samorządowej Szkole Muzycznej I st. w Tarnowie Podgórnym, Santander Consumer Bank 31 1090 1362 0000 0001 3342 5840 z dopiskiem SPOTKANIA – DĘTE oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika,

c) kopię dowodu wpłaty (w formacie JPG lub PDF) należy wysłać drogą mailową na adres: zgloszenia@ssm-tp.pl.

2) Wpisowe nie podlega zwrotowi, przeznaczone będzie na wydatki organizacyjne.

3) Potwierdzenie zgłoszenia nastąpi drogą mailową do dnia 17 listopada 2023 r.

4) Harmonogram IV Pałacowych Spotkań Młodych Dęciaków zostanie podany do wiadomości do dnia 25 listopada 2023 r.

§7

JURY ORAZ OCENIANIE

1) Wykonanie utworów oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.

2) Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

3) Kryteria ocen:

a) prawidłowy warsztat (postawa, jakość dźwięku, prawidłowość oddechu, intonacja),

b) interpretacja utworu (frazowanie, dynamika),

c) autoprezentacja na estradzie.

§8

NAGRODY

1) W każdej grupie przyznane zostaną symboliczne nagrody według uznania Jury.

2) Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

§9

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ KONCERT LAUREATÓW

1) Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpią po zakończeniu przesłuchań w każdej

z grup.

2) Laureaci I-go, II-go oraz III-go miejsca w każdej z grup wezmą udział w koncercie laureatów, który odbędzie się 5 grudnia 2023 r. w sali koncertowej Pałacu w Jankowicach.

3) Uczestnicy koncertu laureatów wykonają dowolny program w uzgodnieniu z organizatorem konkursu.

4) Organizator nie zapewnia zwrotów kosztów podróży uczestników koncertu laureatów.

§10

DANE OSOBOWE

1) Wszelkie przekazane w zgłoszeniu dane osobowe wykonawców, opiekunów prawnych wykonawców, nauczycieli przetwarzane są przez organizatora Samorządową Szkołę Muzyczną I stopnia w Tarnowie Podgórnym na podstawie rozporządzenia UE 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.).

2) Administratorem powyższych danych osobowych jest Samorządowa Szkoła Muzyczna

I stopnia w Tarnowie Podgórnym. Zakres danych obejmuje: imię i nazwisko, wiek uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela, imię i nazwisko akompaniatora, imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, i adres e-mailowy opiekuna prawnego uczestnika.

3) Przekazanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w IV Pałacowych Spotkaniach Młodych Dęciaków. Dane te będą przetwarzane przez organizatora Samorządową Szkołę Muzyczną I stopnia w Tarnowie Podgórnym wyłącznie dla celów konkursu i zostaną usunięte 14 dni po ogłoszeniu jego wyników

z wyłączeniem imion i nazwisk laureatów i wykonawców wyróżnionych. Dane osobowe laureatów i wykonawców wyróżnionych będą przetwarzane przez organizatora Samorządową Szkołę Muzyczną I stopnia w Tarnowie Podgórnym po zakończeniu konkursu w celu zamieszczenia informacji o laureatach na stronie internetowej szkoły oraz w mediach społecznościowych szkoły.

4) Uczestnik konkursu, opiekun prawny uczestnika lub nauczyciel wymieniony w zgłoszeniu mają prawo w każdym czasie do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz ich skasowania.

Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Macieja Piotrowskiego tel.: 502 822 034.


Archiwum Konkursów


III Szkolny Konkurs Czytania Nut  "Gra-My a vista" - 13 VI 2023

Wyniki

Grupa I:

Grupa II:


III Szkolny Konkurs Pianistyczny dla Uczniów Klas Fortepianu Dodatkowego

- 15 V 2023

Wyniki

Wyróżnienia:

II Konkurs czytania nut a vista na fortepianie "Gra-My a vista" - 10 VI 2022

Wyniki konkursu

Laureaci:

Wyróżnienia:


II Szkolny Konkurs Pianistyczny dla Uczniów Klas Fortepianu Dodatkowego
- 28 IV 2022

pdf_iconPobierz Regulamin w wersji PDF 

pdf_iconPobierz Kartę Zgłoszenia w wersji PDF 

Wyniki:

Grupa A

Wyróżnienie - Hubert Wojciechowski

Grupa B

Laureat - Tymon Tłuczek

Laureat - Szymon Duda

Laureat - Felicja Stolarska

Wyróżnienie - Antonina Gontarz

Wyróżnienie - Mateusz Dęga


III PAŁACOWE SPOTKANIA MŁODYCH DĘCIAKÓW - 11 GRUDNIA 2021

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Nagrania nadesłało 43 spośród 48 zgłoszonych uczestników. Film z ogłoszeniem wyników oraz podsumowaniem konkursu znajdziecie Państwo na szkolnym facebooku: https://www.facebook.com/SSMTarnowoPodgorne/ oraz na szkolnym kanale YouTube: https://youtu.be/5puWhVLLOTw, a oto pełna lista nagrodzonych:

GRUPA I:

- I miejsce: Leon Drygas – klarnet (POSM I st. nr 1)

- II miejsce ex aequo:

Filip Bartkowski - puzon (SSM I st. w Tarnowie Podgórnym)

Milena Skowrońska - flet (POSM I st. nr 2)

- III miejsce ex aequo:

Bartłomiej Jasiński – klarnet (SSM I st. w Tarnowie Podgórnym)

Weronika Kołodziejska – trąbka (POSM I st. nr 1)

- wyróżnienia: Julia Matuszek – flet (POSM I st. nr 1)

Anna Głowińska – fagot (SSM I st. w Tarnowie Podgórnym)

GRUPA II:

- I miejsce: Gabriela Staszak – flet (PSM I st. w ZSM w Poznaniu)

- II miejsce: Helena Szymańska – flet (POSM I st. nr 2)

- III miejsce: Hanna Moroz – puzon (SSM I st. w Tarnowie Podgórnym)

- wyróżnienia: Mateusz Kryczka – tuba (SSM I st. w Tarnowie Podgórnym)

Piotr Kreczyński – klarnet (PSM I st. w ZSM w Poznaniu)

GRUPA III:

- I miejsce: Pola Radziszewska – flet (SSM I st. w Tarnowie Podgórnym)

- II miejsce ex aequo:

Konstanty Kaczor – trąbka (POSM I st. nr 1)

Lena Stanisławska – fagot (SSM I st. w Tarnowie Podgórnym)

- III miejsce: Mateusz Woźniak – klarnet (SSM I st. w Tarnowie Podgórnym)

- wyróżnienie: Michał Kubiński – trąbka (SSM I st. w Tarnowie Podgórnym)

GRUPA IV:

- I miejsce: Franciszek Niebylski – klarnet (POSM I st. nr 1)

- II miejsce: Alicja Kielan – fagot (SSM I st. w Tarnowie Podgórnym)

- III miejsce ex aequo:

Marceli Świtoniak – trąbka (POSM I st. nr 1)

Agata Mizera - puzon (SSM I st. w Tarnowie Podgórnym)

GRUPA V:

- I miejsce: Helena Malinowska – flet (POSM I st. nr 1)

- II miejce ex aequo:

Antoni Walków - trąbka (POSM I st. nr 1)

Maksymilian Haraj – puzon (SSM I st. w Tarnowie Podgórnym)

- III miejsce ex aequo:

Wiktor Dzilne – waltornia (POSM I st. nr 1)

Gabriela Zgoła – klarnet (SSM I st. w Tarnowie Podgórnym)

- wyróżnienie: Tymon Tłuczek – saksofon (SSM I st. w Tarnowie Podgórnym)


I Konkurs czytania nut a vista na fortepianie - 8 VI 2021

pdf_iconPobierz Regulamin w wersji PDF 

pdf_iconPobierz Protokół Jury w wersji PDF 

I Szkolny Konkurs Pianistyczny dla Uczniów Klas Fortepianu Dodatkowego -
Edycja online - 30 IV 2020

pdf_iconPobierz Regulamin w wersji PDF 

pdf_iconPobierz Kartę Zgłoszenia w wersji PDF 

pdf_iconPobierz Protokół Jury w wersji PDF 


komunikaty

W sobotę 2 grudnia odbędzie się czwarta edycja Pałacowych Spotkań Młodych Dęciaków. Przesłuchania konkursowe rozpoczynamy o 10.00.

W tym roku przesłuchania półroczne odbędą się w tygodniu między 11 a 15 grudnia. Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany mailem.

W drugiej połowie listopada rozpoczniemy cykl audycji wszystkich klas instrumentalnych. Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji na facebooku szkoły.

Na stronie internetowej w kronice zamieszczamy na bieżąco zdjęcia i relacje z wydarzeń szkolnych. Zachęcamy do zapoznania się.

BIBLIOTEKA CZYNNA:

poniedziałek: 15.00 - 18.00

wtorek: 14.30 - 18.00

czwartek 15.30 - 18.00