INFORMATOR O REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025


Kształcenie w Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym odbywa się w sześcioletnim oraz w czteroletnim cyklu nauczania.

W 2024 r. o przyjęcie do klasy pierwszej ubiegać się mogą kandydaci z roczników
 2008 – 2018.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do SSM I stopnia jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (klik), który będzie aktywny od dnia 13 marca do dnia 30 kwietnia 2024 roku oraz skompletowanie załączników i i przesłanie ich skanów na adres mailowy sekretariatu szkoły (sekretariat@ssm-tp.pl). Wymagane załączniki to: 1 fotografia, akt urodzenia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza podstawowej opieki, ostatnie świadectwo szkolne (nie dotyczy dzieci przedszkolnych), 

TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ I DOKUMENTÓW: 13.03.2024 r. - 30.04.2024 r.

W 2024 roku SSM I st. organizuje nabór na następujące specjalności :

FORTEPIAN, SKRZYPCE, WIOLONCZELA, GITARA, AKORDEON,

FLET, KLARNET, SAKSOFON, FAGOT, TRĄBKA, PUZON, TUBA, PERKUSJA

Kwalifikacja kandydatów do SSM I st. odbywa się na podstawie badania przydatności, które polega na:

 sprawdzeniu uzdolnień muzycznych obejmującym m.in. zaśpiewanie przygotowanej piosenki, powtarzanie głosem dźwięków lub krótkich melodii, wyklaskanie lub wystukanie krótkiego motywu rytmicznego,

 sprawdzeniu przydatności do danej specjalności poprzez ocenę warunków i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

W roku 2024 badanie przydatności do SSM I st. w Tarnowie Podgórnym odbędzie się

w dwóch etapach:

ETAP I – sobota, 18 MAJA 2024 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PO I ETAPIE – wtorek, 21 MAJA 2024 r.

ETAP II (dla kandydatów zakwalifikowanych) – czwartek, 23 MAJA 2024 r.

Kandydaci z roczników 2017 – 2018 przyjęci do szkoły podejmą naukę w cyklu sześcioletnim; kandydaci z roczników 2008 – 2013 przyjęci do szkoły podejmą naukę w cyklu czteroletnim.

W przypadku kandydatów z roczników 2014 – 2016 o zakwalifikowaniu do danego cyklu zadecyduje komisja rekrutacyjna.

 SSM I st. w Tarnowie Podgórnym jest szkołą publiczną, nieodpłatną

 siedzibą szkoły jest Pałac w Jankowicach

 zajęcia odbywają się popołudniami

 mamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę
komunikaty

Uwaga! Czwartek 23 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych - drugi etap rekrutacji.

W tygodniu 13-18.05 podczas audycji królować będzie fortepian - codziennie jeden koncert!!! Usłyszymy także flety, saksofony, puzony i tubę oraz skrzypce. Zapraszamy!

Rozpoczynamy koncerty poszczególnych klas instrumentalnych. W tygodniu 6-10.05 zagrają fagoty, trąbki, skrzypce i wiolonczele. Zapraszamy!

Zakończyliśmy przyjmowanie dokumentów tegorocznej rekrutacji. W najbliższych dniach do zainteresowanych osób zostanie rozesłany mailem szczegółowy harmonogram.

BIBLIOTEKA CZYNNA:

poniedziałek: 15.00 - 18.00

wtorek: 14.30 - 18.00

czwartek 15.30 - 18.00