Dziękujemy za udział w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone we wtorek 6 czerwca w godzinach południowych drogą mailową oraz w gablocie szkolnej.INFORMATOR O REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

1. Kształcenie w Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym odbywa się w sześcioletnim oraz w czteroletnim cyklu nauczania.

2. W 2023 r. o przyjęcie do klasy pierwszej ubiegać się mogą kandydaci
z roczników 2007 – 2017.

3. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do SSM I stopnia jest wypełnienie
  FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO [kliknij, aby otworzyć],
 który będzie aktywny od dnia 13 marca 2023 roku do 5 maja 2023 roku oraz skompletowanie odpowiedniej dokumentacji i przesłanie skanów na adres mailowy sekretariatu szkoły. Wymagane załączniki to: 1 fotografia, skan aktu urodzenia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza podstawowej opieki, skan ostatniego świadectwa szkolnego (nie dotyczy dzieci przedszkolnych i uczniów klasy pierwszej)

TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ I DOKUMENTÓW: 13.03.2023 r. - 05.05.2023 r.

4. W 2023 roku SSM I st. organizuje nabór na następujące specjalności :

FORTEPIAN, SKRZYPCE, WIOLONCZELA, GITARA, AKORDEON,

FLET, KLARNET, SAKSOFON, FAGOT, TRĄBKA, PUZON, TUBA, PERKUSJA

5. Kwalifikacja kandydatów do SSM I st. odbywa się na podstawie badania przydatności, które polega na:

 sprawdzeniu uzdolnień muzycznych obejmującym m.in. zaśpiewanie przygotowanej piosenki, powtarzanie głosem dźwięków lub krótkich melodii, wyklaskanie lub wystukanie krótkiego motywu rytmicznego,

 sprawdzeniu przydatności do danej specjalności poprzez ocenę warunków
i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

6. W roku 2023 badanie przydatności do SSM I st. w Tarnowie Podgórnym odbędzie się

w dwóch etapach:

ETAP I – sobota, 20 MAJA 2023 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PO I ETAPIE – wtorek, 23 MAJA 2023 r.

ETAP II (dla kandydatów zakwalifikowanych) – piątek, 26 MAJA 2023 r.

7. Kandydaci z roczników 2016 – 2017 przyjęci do szkoły podejmą naukę w cyklu sześcioletnim;
kandydaci z roczników 2007 – 2012 przyjęci do szkoły podejmą naukę w cyklu czteroletnim.
W przypadku kandydatów z roczników 2013 – 2015 o zakwalifikowaniu do danego cyklu zadecyduje komisja rekrutacyjna.

UWAGA! Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza przystępują do egzaminu kwalifikacyjnego obejmującego zagadnienia ze wszystkich przedmiotów na poziomie odpowiadającym wymaganiom danej klasy. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów do klas wyższych proszeni są o bezpośredni kontakt (mailowy lub telefoniczny) z dyrektorem szkoły (dyrektor@ssm-tp.pl, tel. 501 409 196).

komunikaty

Wyniki rekrutacji będą podane we wtorek 6 czerwca w godzinach południowych drogą mailową oraz w gablocie szkolnej.

Przypominamy, że piątek 9 czerwca jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W dniach 19 maja - 6 czerwca odbędą się egzaminy promocyjne. Wszystkim uczniom życzymy powodzenia!

W ostatnich tygodniach wielu naszych uczniów odniosło sukcesy konkursowe - zachęcamy do śledzenia szkolnego Facebooka.

BIBLIOTEKA CZYNNA:

poniedziałek: 15.30 - 18.30

wtorek: 15.30 - 18.30

czwartek 15.30 - 18.30