O Szkole

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnowie Podgórnym to jedna z najmłodszych szkół artystycznych w Wielkopolsce. Powstała w czerwcu 2011 roku. Pomysłodawcami jej założenia były osoby związane z organizacją życia kulturalnego i artystycznego w gminie : Pan Szymon Melosik – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam” oraz Pan Paweł Joks - dyrygent miejscowej orkiestry dętej, obecnie także nauczyciel gry na trąbce w szkole.

Powołanie do życia szkoły muzycznej stało się odpowiedzią na rosnące zainteresowanie mieszkańców kształceniem artystycznym i rozwojem muzycznym dzieci i młodzieży. Władze gminy z wielką życzliwością podjęły tę inicjatywę, dzięki czemu w bardzo krótkim czasie udało się pokonać wszelkie formalne i organizacyjne przeszkody i już we wrześniu 2011 roku szkoła rozpoczęła działalność.

Siedzibą szkoły muzycznej do roku 2017 był budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Szkolnej 5. W roku szkolnym 2011/12 przyjętych zostało pierwszych 30 uczniów w wieku od 6 do 15 lat. Utrzymując rekrutację w kolejnych latach na podobnym poziomie, docelowo szkoła rozrosła się do około 150 uczniów. Mają oni możliwość kształcenia w różnych specjalnościach instrumentalnych, takich jak: fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, wiolonczela, perkusja, flet, saksofon, trąbka, klarnet, fagot, puzon oraz tuba.

Oprócz indywidualnych zajęć gry na instrumencie uczniowie uczęszczają na zajęcia teoretyczne, mają możliwość gry w zespołach kameralnych lub śpiewania w chórze. Wszystkie zajęcia w szkole odbywają się w godzinach popołudniowych. Samorządowa Szkoła Muzyczna jest placówką publiczną, nieodpłatną. Od marca 2018 roku szkoła prowadzi zajęcia w odrestaurowanym Pałacu Jankowice, w którym dysponuje kilkunastoma salami do zajęć indywidualnych dostosowanymi akustycznie do potrzeb szkoły, salą rytmiczną, salą kameralną, dwoma salami do zajęć zbiorowych oraz przepiękną salą koncertową.

Mimo zindywidualizowanego charakteru kształcenia i niemałych różnic wiekowych wszystkich łączy wspólna pasja, radość i potrzeba serca, jaką staje się słuchanie, tworzenie i wykonywanie muzyki.

komunikaty

Uwaga! Czwartek 23 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych - drugi etap rekrutacji.

W tygodniu 13-18.05 podczas audycji królować będzie fortepian - codziennie jeden koncert!!! Usłyszymy także flety, saksofony, puzony i tubę oraz skrzypce. Zapraszamy!

Rozpoczynamy koncerty poszczególnych klas instrumentalnych. W tygodniu 6-10.05 zagrają fagoty, trąbki, skrzypce i wiolonczele. Zapraszamy!

Zakończyliśmy przyjmowanie dokumentów tegorocznej rekrutacji. W najbliższych dniach do zainteresowanych osób zostanie rozesłany mailem szczegółowy harmonogram.

BIBLIOTEKA CZYNNA:

poniedziałek: 15.00 - 18.00

wtorek: 14.30 - 18.00

czwartek 15.30 - 18.00