Samorządowa Szkoła Muzyczna I ST. W Tarnowie Podgórnym

Muzyka jest wszędzie słyszysz ją?

 O Szkole

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnowie Podgórnym to jedna z najmłodszych szkół artystycznych w Wielkopolsce. Powstała w czerwcu 2011 roku. Pomysłodawcami jej założenia były osoby związane z organizacją życia kulturalnego i artystycznego w gminie : Pan Szymon Melosik – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam” oraz Pan Paweł Joks - dyrygent miejscowej orkiestry dętej, obecnie także nauczyciel gry na trąbce w szkole.

Powołanie do życia szkoły muzycznej stało się odpowiedzią na rosnące zainteresowanie mieszkańców kształceniem artystycznym i rozwojem muzycznym dzieci i młodzieży. Władze gminy z wielką życzliwością podjęły tę inicjatywę, dzięki czemu w bardzo krótkim czasie udało się pokonać wszelkie formalne i organizacyjne przeszkody i już we wrześniu 2011 roku szkoła rozpoczęła działalność.

Siedzibą szkoły muzycznej do roku 2017 był budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Szkolnej 5. W roku szkolnym 2011/12 przyjętych zostało pierwszych 30 uczniów w wieku od 6 do 15 lat. Utrzymując rekrutację w kolejnych latach na podobnym poziomie, docelowo szkoła rozrosła się do około 150 uczniów. Mają oni możliwość kształcenia w różnych specjalnościach instrumentalnych, takich jak: fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, wiolonczela, flet, saksofon, trąbka, klarnet, fagot, puzon oraz tuba.

Oprócz indywidualnych zajęć gry na instrumencie uczniowie uczęszczają na zajęcia teoretyczne, mają możliwość gry w zespołach kameralnych lub śpiewania w chórze. Wszystkie zajęcia w szkole odbywają się w godzinach popołudniowych. Samorządowa Szkoła Muzyczna jest placówką publiczną, nieodpłatną. Od marca 2018 roku szkoła prowadzi zajęcia w odrestaurowanym Pałacu Jankowice.

Mimo zindywidualizowanego charakteru kształcenia i niemałych różnic wiekowych wszystkich łączy wspólna pasja, radość i potrzeba serca, jaką staje się słuchanie, tworzenie i wykonywanie muzyki.

Komunikaty

W dniach 21 - 31 maja odbywają się egzaminy promocyjne oraz egzaminy uczniów na zakończenie szkoły.

W gablocie szkoły jest już dostępny harmonogram I etapu badania przydatności dla kandydatów do szkoły, który odbędzie się w sobotę 18 maja.

Informujemy, że we wtorek 14 maja sekretariat czynny będzie wyjątkowo do godziny 17.00.

Biuletyn Informacji Publicznej

BIBLIOTEKA CZYNNA:

poniedziałek: 16.00 - 18.30

wtorek: 16.00 - 18.30

czwartek 16.00 - 18.30

Filmy